Uitgebreide zorg

In elk SAG gezondheidscentrum werken zorgverleners onderling én op wijkniveau samen. Daardoor bieden wij een uitgebreid zorgaanbod. Op elk gebied, voor jong en oud, met persoonlijke aandacht.

Al onze centra bieden huisartsenzorg. Het overige zorgaanbod verschilt per gezondheidscentrum. Hieronder vindt u het aanbod van gezondheidscentrum SAG Haveneiland.

> Fysiotherapie

Fysiotherapie Amsterdam
Oost-West-IJburg

Contact:
T: 020 66 50 729 
M: secretariaat@ftao.nl

> Diëtisten

Diëtistengroep Amsterdam

Contact:
T: 06 2355 6384
M: info@gezondenlekker.net

> Logopedie

Logopedie Cordaan

Contact:
T: 020 49 52 286
M: logopediehaveneiland@cordaan.nl

> Bloedafname

Bloedafname SALT

Contact:
T: 088 91 00 100

> Apotheek

Apotheek Benu

Contact:
T: 020 41 60 123
M: haveneiland@benuapotheek.nl

> Psychiatrie

Mentrum FACT-team IJburg

Contact:
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam
(3e verdieping)
T: 020 590 56 80
M: 06 53 11 39 58

> Maat-schappelijk werk

Buurtteam Amsterdam Oost

Contact:
T: 020 462 03 00
M: info@buurtteamamsterdamoost.nl