Uitgebreide zorg

Elk SAG gezondheidscentrum biedt u een uitgebreid zorgaanbod. Onze zorgverleners werken onderling én op wijkniveau samen. Zo kunnen wij u zorg van hoge kwaliteit verlenen. Op elk gebied, hoe jong of oud u ook bent.

Huisartsenzorg is gevestigd in al onze centra. Het overige zorgaanbod verschilt per gezondheidscentrum. Hieronder vindt u het aanbod in SAG Haveneiland.

> Fysiotherapie

Fysiotherapie Amsterdam-Oost

Contact:
T: 020 66 50 729 
M: secretariaat@ftao.nl

> Ergotherapie

Ergotherapie Ons Tweede Thuis

Contact:
T: 020 24 71 601
M: ergotherapie.na@onstweedethuis.nl

> Diëtisten

Diëtistengroep Amsterdam

Contact:
T: 06 2355 6384
M: info@gezondenlekker.net

> Logopedie

Logopedie Cordaan

Contact:
T: 020 49 52 286
M: logopediehaveneiland@cordaan.nl

> Bloedafname

Bloedafname OLVG

U kunt alleen online een afspraak maken. Klik daarvoor op het logo.

> Apotheek

Apotheek Benu

Contact:
T: 020 41 60 123
M: haveneiland@benuapotheek.nl

> Acupunctuur

Acupunctuur Praktijk

Contact:

T: 085 06 55 499
M: info@praktijkacupunctuur.nl

> Maat-schappelijk werk

Buurtteam Amsterdam Oost

Contact:
T: 020 462 03 00
M: info@buurtteamamsterdamoost.nl