Uitgebreide zorg

Elk SAG gezondheidscentrum biedt u een uitgebreid zorgaanbod. Onze zorgverleners werken onderling én op wijkniveau samen. Zo kunnen wij u zorg van hoge kwaliteit verlenen. Op elk gebied, hoe jong of oud u ook bent.

Huisartsenzorg is gevestigd in al onze centra. Het overige zorgaanbod verschilt per gezondheidscentrum. Hieronder vindt u het aanbod in SAG Haveneiland.

> Fysiotherapie

Fysiotherapie Amsterdam
Oost-West-IJburg

Contact:
T: 020 66 50 729 
M: secretariaat@ftao.nl

> Diëtisten

Diëtistengroep Amsterdam

Contact:
T: 06 2355 6384
M: info@gezondenlekker.net

> Logopedie

Logopedie Cordaan

Contact:
T: 020 49 52 286
M: logopediehaveneiland@cordaan.nl

> Bloedafname

Bloedafname SALT

Contact:
T: 088 91 00 100

> Apotheek

Apotheek Benu

Contact:
T: 020 41 60 123
M: haveneiland@benuapotheek.nl

> Psychiatrie

Mentrum FACT-team IJburg

Contact:
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam
(3e verdieping)
T: 020 590 56 80
M: 06 53 11 39 58

> Maat-schappelijk werk

Buurtteam Amsterdam Oost

Contact:
T: 020 462 03 00
M: info@buurtteamamsterdamoost.nl